Platební styk

Bankovní účet:

43–8716610257⁄0100 (vedený u Komerční Banky, a. s.)Jsme plátci DPH.


© 2008 — Martin Bubák. Všechna práva vyhrazena.