Živnostenský list

Níže naleznete živnostenský list, na jehož základě podnikáme.

Předmětem našeho podnikání je provádění staveb, jejich změnodstraňování.

Náš Živnostenský list

živnostenský list - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
© 2008 — Martin Bubák. Všechna práva vyhrazena.